پين هدر مادگي خيلي ريز 40 پين

 

PIN HEADER 1*40 FEMALE ST 1.27MM

DS1065-01-1x40S8B

پين هدر مادگي ريز 40پين

PIN HEADER 1*40 FEMALE ST 2MM

DS1026-01-1x40

پين هدر نري ريز 40پين

PIN HEADER 1*40 MALE ST 2MM

DS1025-01-1x40