سیگنال ژنراتور پرتابل

High Precision Handheld Signal Generator

SDR چهار کاناله KerberosSDR با قابلیت رادار پسیو، جهت یابی سیگنال، شکل دهی پرتو

A Coherent RTL-SDR with 4x Channels. For direction finding, passive radar, beam forming, or just as four RTL-SDRs!

قابلیت اتصال مستقیم به برد رسپبری پای و سایر مینی کامپیوترها

Frequency Range: 24 MHz - 1.7 GHz

ADC Sample Rate: 2.4 MSPS

کیت SDR ADALM-PLUTOساخت شرکت آنالوگ دیوایس

Software-defined radio

قابلیت ارسال و دریافت سیگنال RF در بازه فرکانسی 325 تا 3800 مگاهرتز