برد پردازنده DSP/TMDSEVM6670LE پردازشگر سیگنال های مخابراتی و تصویری

این برد ۴ هسته ای (سری مالتی core) مناسب عملیات پردازش تصویر و پردازش سیگنال است که می تواند عملیات محاسباتی پیچیده را بصورت پردازش های موازی در کمترین مدت زمان انجام دهد.

نرم افزار مناسب جهت کار کردن با این برد Code Composer Studio است.

این مدل برد همراه با JTAG XDS560V2  عرضه می شود.

پردازنده XC7Z010-1CLG400

 
Manufacturer Product Number:
XC7Z010-1CLG400

 

Parallella-16 Embedded Platfrom

The Parallella-16 Embedded Platform is a fully enabled programmable computer based on the advanced Xilinx Zynq 7Z020 CPU with expanded FPGA.