بردهای STM دیسکاوری و NUCLEO

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

Board STM32L Discovery

بورد STM32L یکی از بوردهای آموزشی میکروهای  STMاز شرکت  STبوده که از توان مصرفی پایین تری نسبت به سایر مدل ها برخوردار است. این بورد آموزشی کلیه امکانات لازم را برای شروع مبتدیان دارد و به کمک پین های خروجی می توانید به آسانی دستگاه ها و مدارهای مورد نظر خود را طراحی و بسازید.

Board STM8S-Discovery

این بورد یکی از ساده ترین و درعین حال ارزان قیمت ترین بورد های این شرکت بوده که این امکان را به کاربر می دهد تا با تمامی ویژگی ها و قابلیت های میکروهای STM8 آشنا شود.

برد NUCLEO STM32F411RE

The STM32F411xC/xE devices are based on the high-performance ARM®Cortex® -M4 32-bit RISC core operating at a frequency of up to 100 MHz. Its Cortex®-M4 core features a Floating point unit (FPU) single precision which supports all ARM single-precision data-processing instructions and data types. It also implements a full set of DSP instructions and a memory protection unit (MPU) which enhances application security.

The STM32F411xC/xE belongs to the STM32 Dynamic Efficiency™ product line (with products combining power efficiency, performance and integration) while adding a new innovative feature called Batch Acquisition Mode (BAM) allowing to save even more power consumption during data batching.

The STM32F411xC/xE incorporate high-speed embedded memories (up to 512 Kbytes of Flash memory, 128 Kbytes of SRAM), and an extensive range of enhanced I/Os and peripherals connected to two APB buses, two AHB bus and a 32-bit multi-AHB bus matrix.

All devices offer one 12-bit ADC, a low-power RTC, six general-purpose 16-bit timers including one PWM timer for motor control, two general-purpose 32-bit timers. They also feature standard and advanced communication interfaces.

 

قیمت: 27,580,000 ریال

برد NUCLEO STM32F429ZI

STM32F429ZI, mbed-Enabled Development Nucleo STM32F4 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M4 Embedded Evaluation Board

قیمت: 49,250,000 ریال

برد NUCLEO STM32F746ZG

STM32F746ZG, mbed-Enabled Development Nucleo STM32F7 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M7 Embedded Evaluation Board

برد NUCLEO STM32F767ZI

STM32F767, mbed-Enabled Development Nucleo STM32F7 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M7 Embedded Evaluation Board

قیمت: 49,500,000 ریال

برد NUCLEO-H743ZI2

STM32H743ZI, mbed-Enabled Development Nucleo-144 STM32H7 ARM® Cortex®-M7 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board

برد NUCLEO-H745ZI-Q

STM32H745ZI-Q, mbed-Enabled Development Nucleo-144 STM32H7 ARM® Cortex®-M7 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board

برد NUCLEO-L496ZG-P

STM32L496ZG-P, mbed-Enabled Development Nucleo-144 STM32L4 ARM® Cortex®-M4 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board

برد توسعه دیسکاوری STM32F4 به همراه نمایشگر تاچTFT

دست دوم، بدون کابل

به همراه برد دیسکاوری F4

صحت عملکرد توسط کارشناسان فنی شرکت تضمین می شود.

برد دیسکاوری B-WB1M-WPAN1 با پردازنده STM32WB1MMC

STM32WB1MMC, STM32WB15 Bluetooth RF Nucleo Platform Evaluation Expansion Board

برد دیسکاوری STM32H745I-DISCO

STM32H745 Discovery STM32H7 ARM® Cortex®-M4, Cortex®-M7 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board

برد دیسکاوری STM32H747I-DISCO

STM32H747 Discovery STM32H7 ARM® Cortex®-M4, Cortex®-M7 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board

جعبه باز- نو نو نو

برد دیسکاوری STM32H747I-DISCO

STM32H747 Discovery STM32H7 ARM® Cortex®-M4, Cortex®-M7 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board

 

برد دیسکاوری STM32H750B-DK-DISCO

The STM32H745I-DISCO and STM32H750B-DK Discovery kits are complete demonstration and development platforms for STMicroelectronics Arm® Cortex®-M7 and -M4 dual-core-based STM32H745XI (STM32H745XIH6 order code) and STM32H750XB (STM32H750XBH6 order code) microcontrollers, respectively.

برد دیسکاوری STM32F407G

این برد مجهز به پروگرامر و دیباگر st-link مونتاژ شده روی برد می باشد

STM32F407, STM32F417 Discovery Kit STM32F4 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M4 Embedded Evaluation Board

برد دیسکاوری STM32F411E

STM32F411VE STM32F4 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M4 Embedded Evaluation Board

برد دیسکاوری STM32F429I

The STM32F429 Discovery helps you to discover the high-performance microcontrollers of the STM32 F4 series and to develop your applications easily. It offers everything required for beginners and experienced users to get started quickly.

برد دیسکاوری STM32F469I-DISCO

STM32F469 Discovery STM32F4 ARM® Cortex®-M4 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board

برد دیسکاوری STM32F746G

Discovery kit with STM32F746NG MCU

برد دیسکاوری STM32F769

Discovery kit with STM32F769NI MCU

 

برد دیسکاوری STM32H735G-DK

The STM32H735G-DK Discovery kit is a complete demonstration and development platform for Arm® Cortex®-M7 core-based STM32H735IGK6 microcontroller, with 1 Mbyte of flash memory and 564 Kbytes of SRAM.

برد دیسکاوری STM32WB5MMG

Discovery kit with STM32WB5MMG module

STM32WB5M Transceiver; 802.15.4 (Thread, ZigBee®), Bluetooth® 5.x 2.4GHz Evaluation Board

برد STM32F0DISCOVERY

این برد با هسته Cortex-M0 و آیسی STM32F051R8T6 می باشد همچنین روی برد یک پروگرامر و دیباگر St link

 

برد STM32F3DISCOVERY


The STM32F3DISCOVERY helps you to discover the STM32 F3 series Cortex-M4 mixed-signals features and to develop your applications easily. It includes everything required for beginners and experienced users to get started quickly.

برد STM32F401RE

STM32F401RE Nucleo-64 STM32F4 ARM® Cortex®-M4 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board

برد نوکلئو NUCLEO-F070RB

STM32F070 Nucleo-64 STM32F0 ARM® Cortex®-M0 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board

برد نوکلئو NUCLEO-F072RB

STM32 Nucleo-64 development board with STM32F072RB MCU, supports Arduino and ST morpho connectivity

برد نوکلئو NUCLEO-F091RC

STM32F091 Nucleo-64 STM32F0 ARM® Cortex®-M0 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board

برد نوکلئو NUCLEO-F103RB

STM32F103 Nucleo-64 STM32F1 ARM® Cortex®-M3 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board

برد نوکلئو NUCLEO-F302R8

STM32F302 Nucleo-64 STM32F3 ARM® Cortex®-M4 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board

برد نوکلئو NUCLEO-F303K8

STM32F303 Nucleo-32 STM32F3 ARM® Cortex®-M4 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board

برد نوکلئو NUCLEO-F303RE

STM32F303 Nucleo-64 STM32F3 ARM® Cortex®-M4 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board