ماژول بلوتوث HC-08 - بلوتوث سریال ورژن 4

TXD: serial transmit, 3.3V TTL level.
RXD: serial receiver, 3.3V TTL level.
CTS: serial flow control, is not supported.
RTS: serial flow control, is not supported.

قیمت: 1,152,000 ریال

ماژول بلوتوث سریال HC-05 همراه با برد کمکی

TXD: Send side, generally expressed as their own sender, normal communication RXD must be connected to another device.

قیمت: 1,649,000 ریال

ماژول سنسور حرکت مادون قرمز HC-SR501 - تشخیص حرکت بدن - آشکار ساز حرکت

سنسورهای PIR یا Passive Infra-Red برای تشخیص حرکت بر مبنای نور مادون قرمز ناشی از گرمای موجود در محیط کاربرد دارند. از همین رو استفاده از این سنسور های در سیستم های امنیتی برای تشخیص حرکت انسان و یا ورود های غیر مجاز بسیار رایج می باشد. راه اندازی اولیه و کالیبره شدن این سنسورها چیزی در حدود 10 تا 60 ثانیه به طول می انجامد و در طی این مدت برای تنظیم دقیق نباید در شعاع دید آنها حرکتی انجام پذیرد.

قیمت: 340,000 ریال