مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

سنسور گاز دی اکسید کربن (CO2 (400-5000ppm مادون قرمز

Gravity: I2C SCD41 Infrared CO2 Sensor (400 - 5000 ppm)

 

قیمت: 69,000,000 ریال

سنسور گاز MQ135

سنسور ها گاز اکثرا دارای خروجی آنالوگ هستند که مقدار ولتاژ خروجی با گاز رابطه مستقیم دارد به همین جهت راه اندازی و استفاده از آنها بسیار ساده بوده و حتی بدون استفاده از میکرو و به تنهایی با استفاده از OPAMP قابل استفاده خواهند بود.

سنسور گاز MQ2

  سنسور ها گاز اکثرا دارای خروجی آنالوگ هستند که مقدار ولتاژ خروجی با گاز رابطه مستقیم دارد به همین جهت راه اندازی و استفاده از آنها بسیار ساده بوده و حتی بدون استفاده از میکرو و به تنهایی با استفاده از OPAMP  قابل استفاده خواهند بود.

سنسور گاز MQ3

سنسور های گاز اکثرا دارای خروجی آنالوگ هستند که مقدار ولتاژ خروجی با گاز رابطه مستقیم دارد به همین جهت راه اندازی و استفاده از آنها بسیار ساده بوده و حتی بدون استفاده از میکرو و به تنهایی با استفاده از OPAMP قابل استفاده خواهند بود.

سنسور گاز MQ5

  سنسور ها گاز اکثرا دارای خروجی آنالوگ هستند که مقدار ولتاژ خروجی با گاز رابطه مستقیم دارد به همین جهت راه اندازی و استفاده از آنها بسیار ساده بوده و حتی بدون استفاده از میکرو و به تنهایی با استفاده از OPAMP  قابل استفاده خواهند بود.

سنسور گاز MQ6

  سنسور ها گاز اکثرا دارای خروجی آنالوگ هستند که مقدار ولتاژ خروجی با گاز رابطه مستقیم دارد به همین جهت راه اندازی و استفاده از آنها بسیار ساده بوده و حتی بدون استفاده از میکرو و به تنهایی با استفاده از OPAMP قابل استفاده خواهند بود.

سنسور گاز MQ7

سنسور ها گاز اکثرا دارای خروجی آنالوگ هستند که مقدار ولتاژ خروجی با گاز رابطه مستقیم دارد به همین جهت راه اندازی و استفاده از آنها بسیار ساده بوده و حتی بدون استفاده از میکرو و به تنهایی با استفاده از OPAMP قابل استفاده خواهند بود.

سنسور گاز MQ9

  سنسور ها گاز اکثرا دارای خروجی آنالوگ هستند که مقدار ولتاژ خروجی با گاز رابطه مستقیم دارد به همین جهت راه اندازی و استفاده از آنها بسیار ساده بوده و حتی بدون استفاده از میکرو و به تنهایی با استفاده از OPAMP قابل استفاده خواهند بود.

سنسور گاز ازون Ozone (کالیبره شده توسط تولید کننده)

Gravity: Factory Calibrated Electrochemical Ozone Sensor (0-10 ppm, I2C & UART)

 

 

 

 

 

قیمت: 165,000,000 ریال

سنسور گاز اکسیژن O2 (100 درصد)

Gravity: Electrochemical Oxygen / O2 Sensor (0-100%Vol, I2C)

 

 

 

 

 

 

 

قیمت: 99,000,000 ریال

سنسور گاز TGS813

سنسور ها گاز اکثرا دارای خروجی آنالوگ هستند که مقدار ولتاژ خروجی با گاز رابطه مستقیم دارد به همین جهت راه اندازی و استفاده از آنها بسیار ساده بوده و حتی بدون استفاده از میکرو و به تنهایی با استفاده از OPAMP  قابل استفاده خواهند بود.

سنسور گاز نیتروژن دی‌اکسید NO2 (کالیبره شده توسط تولید کننده)

Gravity: Factory Calibrated Electrochemical Nitrogen Dioxide Sensor (0-20ppm, I2C&UART)

 

 

 

 

 

قیمت: 168,350,000 ریال

سنسور گاز هیدروژن H2 (کالیبره شده توسط تولید کننده)

Gravity: Factory Calibrated Electrochemical Hydrogen Sensor (0-1000ppm, I2C&UART)

 

 

 

 

 

 

قیمت: 184,850,000 ریال
قیمت: 184,800,000 ریال

سنسور گاز کربن منوکسید CO (کالیبره شده توسط تولید کننده)

Gravity: Factory Calibrated Electrochemical CO Sensor (0-1000 ppm, I2C & UART)

 

قیمت: 73,790,000 ریال
قیمت: 150,000,000 ریال

سنسور گاز گوگرد دی‌اکسید SO2 (کالیبره شده توسط تولید کننده)

Gravity: Factory Calibrated Electrochemical SO2 Sensor (0-20ppm, I2C&UART)

 

 

 

 

قیمت: 168,000,000 ریال