ماژول وای فای ESP-12F دارای هسته وایفای ESP8266

ESP-12F installation module with ESP8266 favorite chip.

Wireless standards: 802.11 b / g / n
Frequency Response: 2.4GHz-2.5GHz (2400m-2483.5M)
Data Interface: UART / HSPI / I2C / 2S / Ir Remote Controller GPIO / PWM
Operating voltage: 3.0 ~ 3.6V (recommendation 3.3)
Operating current: Diameter: 80 mA

قیمت: 760,000 ریال

ماژول وایفای ESP8266 با آنتن PCB

This is WiFi serial transceiver module, based on ESP8266 SoC.
 
قیمت: 780,000 ریال